EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


AKTUALITY

DEŇ STARÝCH RODIČOV

Milí starí rodičia!

Aj tento školský rok organizujú žiaci osemročného Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi DEŇ STARÝCH RODIČOV, na ktorý Vás srdečne pozývame.

Bude nás tešiť, keď prijmete naše pozvanie a dňa 27. 11. 2014 o 13:30 hod. si v klubovni školy (2. poschodie) pozriete kultúrny program, ktorý sme pre Vás pripravili.

S pozdravom

študenti prímy - kvarty

25. 11. 2014

DARČEK POD VIANOČNÝ STROMČEK PRE DETI Z DETSKÝCH DOMOVOV

Slovenský červený kríž - územný spolok Prievidza aj tento rok organizuje finančnú zbierku pre deti z detských domovov v našom okrese. Z vyzbieraných finančných prostriedkov budú zakúpené a odovzdané vianočné darčeky pre tieto deti .

Milí študenti, do tejto zbierky môžete prispieť môžete v školskej kopírke - Copy4you, alebo príspevky za celé triedy prosím prineste do kabinetu TV- Mgr. Marte Lančaričovej do 4.12.2014. Ďakujeme.

25. 11. 2014

Monika Tužinská – majsterka trenčianskeho kraja v aerobiku

Dňa 19. 11. 2014 sa v Trenčíne uskutočnilo krajské kolo v aerobiku stredných škôl. Našu školu reprezentovalo sedem pretekárok. Najúspešnejšia bola Monika Tužinská / VIII/ , ktorá si vybojovala prvé miesto a postup na majstrovstvá Slovenka. V prvej desiatke sa umiestnila aj Daniela Kozmonová /3.B/, ktorá tiež postúpila na majstrovstvá Slovenska. Gratulujeme.

Mgr. Marta Lančaričová

25. 11. 2014

Nenápadní hrdinovia

V dňoch 15. - 17. 11. 2014 reprezentovali našu školu Nikola Kúdelová (3.D), Veronika Hepnerová (3.D) a Denisa Mikušová (2.D) na celoslovenskej konferencie projektu Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom a umiestnili sa v zlatom pásme. Gratulujeme.

Eva Juríčková

25. 11. 2014

Master Of Rhetoric

Dňa 13. novembra 2014 sa naši študenti Ivana Jánošková II.E, Tomáš Šrámek III.B a Erik Doboš III.A zúčastnili 1. ročníka krajskej súťaže v anglickom jazyku Master Of Rhetoric v Trenčíne.

Študenti z viacerých stredných škôl Trenčianskeho kraja súťažili v dvoch súťažných kolách a v dvoch kategóriach o post najlepšieho anglického rečníka. Rozdelení boli do dvoch kategórií: prvá – mladší študenti 1. a 2. ročníka, druhá – starší študenti: 3. a 4. ročník stredných škôl. Prvá disciplína bola spoločná pre obidve kategórie a študenti sa v nej predstavili ako hovorcovia svojich škôl s pripraveným prejavom, v ktorom poukázali na najlepšie a najsilnejšie stránky svojich stredných škôl. Druhou disciplínou pre mladších žiakov (1. a 2. ročník SŠ) bolo odprezentovať vtipný komentár na obrázky v prezentácii. Druhou disciplínou pre starších žiakov (3. a 4. ročník SŠ) bolo pripraviť si úvodné slovo a uviesť súťažiaceho s jeho pesničkou na základe pozretého videozáznamu zo speváckej súťaže. Odbornú porotu tvorili vyučujúci študentov, ktorí sa zapojili do súťaže.

Vo veľmi silnej konkurencii sa Tomášovi Šrámkovi z III.B podarilo získať fantastické 1. miesto.

Srdečne gratulujem a zároveň by som sa chcela veľmi pekne poďakovať všetkým trom študentom za prípravu a účasť na tejto súťaži.

Mgr. Mária Čilek, PK ANJ

11. 11. 2014

Okresné kolo aerobik maratónu

Okresné kolo aerobik maratónu sa uskutočnilo 23.10.2014 v telocvični nášho gymnázia. Súťaže sa zúčastnilo 75 dievčat so všetkých stredných škôl okresu. Cvičilo sa päť súťažných kôl a každé kolo iný aerobikový štýl. Pretekárky absolvovali salsu , aerobik s overbalmi , taeboo, aerobik- body work a zumbu. Bronz získala Miriam Štorcelová / 4.B/, striebro Michaela Jurenková /4.E/ a zlato Monika Tužinská /VIII/.

Mgr. Marta Lančaričová

11. 11. 2014

Malý skutok pre veľkého človeka

Osud pána Alfréda Kardoša nás tak veľmi zaujal, že sme sa rozhodli pre neho niečo malé urobiť. Dlho sme neváhali a rozhodli sme sa zútulniť miestnosť, kde sídli Konfederácia politických väzňov v Prievidzi.

Keď sme za pánom Kardošom prišli prvýkrát, s cieľom vypočuť si jeho životný príbeh, boli sme nepríjemne prekvapené. On, čo celú mladosť strávil vo väzení alebo v bani, dokonca i na samotke sa teraz musí stretávať s priateľmi – bývalými politickými väzňami v suteréne, v miestnosti za mrežami. Ako sám ironicky podotkol: „Sme na podzemie zvyknutí.“

Zatečené, dávno neomaľované steny, všade samý prach. Ponuré prostredie vyžarovalo len veľmi málo pozitívnej energie. Naším cieľom bolo vymaľovať steny a upratať, aby sa tu lepšie cítil. Pri písaní našej práce sme získali z internetu aj archívu fotografie z jeho mladosti, ktoré už dávno postrácal alebo ktoré dokonca ani nikdy nevidel. Použili sme ich na výzdobu stien.

Teší nás, že teraz je miestnosť oveľa príjemnejšia a dúfame, že vždy keď pán Kardoš do nej vstúpi si na nás spomenie.

študentky Gymnázia V.B. Nedožerského Prievidza
Nikola Kúdelová, Veronika Hepnerová, Denisa Mikušová

6. 11. 2014

Fyzikálna exkurzia

V dňoch 22. až 26. 10. 2014 sa zúčastnili študenti Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi z tried: II.A, II.B, sexta, septima, oktáva, III.A, IV.E fyzikálnej exkurzie vo Švajčiarsku. Exkurziu s nimi absolvovali pani profesorky Šimurková a Pastieriková.

V stredu 22. 10. večer sa vydali na dlhú cestu autobusom do spomínaného Švajčiarska. Na druhý deň v skorých ranných hodinách dorazili do mesta Winterthur, kde ...

6. 11. 2014

Vynikajúci úspech našej študentky

Naša študentka Veronika Gažíková (I.D) sa v dňoch 15. septembra - 29. septembra 2014 zúčastnila Majstrovstiev sveta v šachu mládeže do 16 rokov. Súťaž sa uskutočnila v exotickom Durbane (Juhoafrická republika) a Veronika medzi 80 súťažiacimi z celého sveta obsadila vynikajúce 3. miesto. Gratulujeme!

21. 8. 2014

Sociálne štipendium na šk. rok 2014/2015

Postup pri podávaní žiadosti.

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza