EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


AKTUALITY

2% dane

Srdečne ďakujeme všetkým darcom, ktorí minulý rok poukázalli 2% z dane Gymnáziu V. B. Nedožerského. Pri ročnom zúčtovaní dane z príjmu za rok 2013 budete môcť opäť pomôcť študentom našej školy.

Ďakujeme

Prijímacie konanie

Prijímacie konanie na Gymnázium V. B. N. pre štvorročné aj osemročné štúdium sa uskutoční v týchto termínoch:
1. kolo - 1. termín 12. 5. 2014 (pondelok)
1. kolo - 2. termín 15. 5. 2014 (štvrtok)

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA NA GYMNÁZIUM VAVRINCA BENEDIKTA NEDOŽERSKÉHO V PRIEVIDZI

15. 4. 2014

Obchodná verejná súťaž

Výzva na podanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme školského bufetu.

3. 4. 2014

Kongres

Zástupcovia jednotlivých predmetových komisií sa na začiatku apríla spolu s pani riaditeľkou PaedDr. Eleonórou Porubcovou zúčastnili dvojdňového kongresu pre učiteľov a riaditeľov škôl „ Komenium fórum 2014“. Cieľom kongresu bolo prezentovať a diskutovať o rôznych aktuálnych témach, ktoré sú úzko späté s problematikou školstva. Jednalo sa o jednotlivé tematické okruhy: Kvalita vzdelávania, kvalita školstva, Vzdelávanie pre povolanie, povolanie pre vzdelávanie, Hovorme spolu ... alebo Česko mluví, Problémoví žiaci. S príkladmi z bežnej praxe vystúpila so svojím príspevkom pani Kurbelová v téme: Skutočnosti rozhodujúce pre rozvoj školstva. Pani riaditeľka so svojím príspevkom vystúpila v diskusii o problémových žiakoch. Na kongrese v jednotlivých témach vystúpili mnohé významné osobnosti: Romana Kanovská – NUCEM, Ondrej Kaščák – z Trnavskej univerzity, Jozef Ihnačík – psychológ, Tatiana Majerníková – špeciálny pedagóg a ďalší.

3. 4. 2014

Spievam po francúzsky

Posledný marcový deň sme sa ako speváčky školského dievčenského zboru a ja ako sólistka zúčastnili regionálneho kola súťaže Spievam po francúzsky 2014 v KC Dunaj, Bratislava. Túto súťaž každoročne organizuje FRANCÚZSKY INŠTITÚT v Bratislave a FRANCÚZSKA ALIANCIA v Banskej Bystrici a Košiciach. Regionálne kolá - semifinále sa konajú v Žiline, Košiciach a Bratislave. Tento rok sme sa predstavili najprv v kategórii 14-17 rokov s piesňou od Les Enfoirés - Attention au Départ, sólistkami boli Karin Černickaja (II.F) a Simona Neupauerová (II.E), doprevádzal ich zbor v zložení Regina Černickaja (II.F), Dominika Cabajová, Laura Kršková, Miroslava Rosáková (III.F) a gitaristka Barbora Mikulová (IV.G). Žiaľ, neumiestnili sme sa na prvých troch miestach, no myslíme, že s výkonom môžeme byť spokojné. Potom som sa predstavila v kategórii 18 a viac ročných ja (Miroslava Rosáková, III.F) s akustickou verziou Stromae – Papaoutai, doprevádzala ma opäť Baška Mikulová. Podarilo sa mi získať prvé miesto a postupujem na celoslovenské finále, ktoré sa uskutoční v júni v Banskej Bystrici. Ďakujeme pani profesorkám Zaujecovej a Sivákovej za prípravu a všetkým za podporu!

Miroslava Rosáková 3.F

2. 4. 2014

Krajské kolo Dejepisnej olympiády

Naši žiaci úspešne reprezentovali svoje schopnosti, zručnosti i školu na krajskom kole 6. ročníka Dejepisnej olympiády, ktoré sa konalo dňa 1. apríla 2014 v Bánovciach nad Bebravou.

Miroslava Rosáková z III.F (kategória A) sa zaradila medzi úspešných riešiteľov. Jozef Mário Matiaško z III.F (kategória A) a Anton Svitok z III.F (kategória B) sa umiestnili na 1. mieste a v dňoch 2. – 4. mája 2014 sa zúčastnia celoslovenského kola.

Srdečne blahoželáme k dosiahnutému úspechu a želáme mnoho síl do ďalšej práce!

Mgr. Monika Siváková, PK dejepisu

31. 3. 2014

Príležitosť hovoriť po španielsky

„V utorok 25. 3. 2014 spríjemnil desiatkam študentov ich bežné hodiny španielskeho jazyka hosť zo španielskeho mesta León. Pán Isaac Álvarez Casasola je koordinátorom aktivity mladých Inter Rail a zároveň koordinátorom medzinárodnej mobility študentov. Do Prievidze sprevádzal mladého španielskeho tínedžera Nicolása, ktorý tu prežije najbližší mesiac v rodine jednej z našich študentiek. Žiakom predstavil nielen seba, svoje mesto a región, v ktorom žije, ale aj život mladých v Španielsku, ich záľuby, športy, ktorým sa najviac venujú, problémy, ktoré ich najviac trápia. Jedným z nich je aj vysoká nezamestnanosť a fakt, že v súčasnosti sa 50% španielskych absolventov nemá šancu v krajine zamestnať. Motivoval našich žiakov, aby využili príležitosť študovať cudzie jazyky a cestovať, aby využili fakt, že chodia na najúspešnejšiu školu v regióne a vďaka svojej cieľavedomosti a pracovitosti nedovolili druhým pripraviť ich o spokojnú budúcnosť a pracovné miesto. Žiaci využili túto príležitosť a kládli nášmu hosťovi veľa zaujímavých otázok.

Pán Casasola, ktorý si všetkých získal svojou bezprostrednosťou, považuje Slovensko za krajinu úžasných, veselých a pohostinných ľudí, ktorých charakter zatieni všetky nedostatky v ekonomike či infraštruktúre krajiny. Po vlastnej krajine a Írsku, s ktorým ho viažu dlhoročné kontakty a množstvo návštev, je Slovensko, hoci ho pozná iba krátko, jeho treťou najobľúbenejšou krajinou a náš región považuje za očarujúci.

Predmetová komisia románskych jazykov

25. 3. 2014

Noc v znamení hviezd

„Z hviezd pochádza múdrosť,“ hovorí jeden starý latinský výrok. V každom z nás je túžba po poznaní. A čo tak skúsiť trochu spoznať niečo také tajomné, veľké a neprebádané, ako je vesmír? Skúsiť spoznať niečo, čoho je každý z nás súčasťou. Spoznať veľký priestor, v ktorom si aj ľudia, ktorí sa robia veľkými, môžu uvedomiť, akí sú v skutočnosti malí. Na pozorovaní oblohy je zaujímavé, ...

25. 3. 2014

Týždeň anglickej konverzácie

V dňoch 3.- 7. marca 2014 sa na našej škole uskutočnil intenzívny týždenný kurz anglickej konverzácie, ktorý viedli skúsení anglickí lektori Mary a Keith Dullimore. Kurzu sa zúčastnilo 36 študentov našej školy, ktorí boli rozdelení do dvoch skupín.

Kurz pozostával z 30 vyučovacích hodín, na ktorých si študenti mali možnosť otestovať svoju úroveň angličtiny v praxi. Konverzačné témy neboli len o veciach, ktoré sú pre študentov zaujímavé, ale na rad prišli i témy k ústnej maturitnej skúške z angličtiny.

Posledný deň boli študenti rozdelení do štyroch skupín, pričom každá skupina sa prezentovala vlastnou piesňou. Každý účastník kurzu dostal certifikát o absolvovaní.

Mgr. Mária Čilek

19. 3. 2014

Krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku

Dňa 14.marca 2014 sa konalo Krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku v Trenčíne. Gratulujeme našim žiakom a tešíme sa z ich úspešného umiestnenia.
Radovan Huba z triedy sekunda - 2.miesto, kategória 1A
Martin Kadaši z triedy kvarta - 1.miesto, kategória 1B
Kristína Lalíková z triedy 2.E - 1.miesto, kategória 2A
Laura Kršková z triedy 3.F - 2.miesto, kategória 2B
Radmila Štangová z triedy 3.E - 1.miesto, kategória 2C
Víťazi z prvého miesta postupujú na celoštátne kolo, ktoré sa uskutoční 14. a 15. apríla v Bratislave.

PK ROM

19. 3. 2014

CELOŠTÁTNE KOLO OLYMPIÁDY V ŠPANIELSKOM JAZYKU

V dňoch 11.-12. marca 2014 sa konalo Celoštátne kolo olympiády v španielskom jazyku v Bratislave. Našu školu reprezentovali traja žiaci, víťazi krajského kola v svojich kategóriách. Preukázali svoje vedomosti a komunikačné zručnosti a v ťažkej konkurencii opäť obstáli výborne. Umiestnili sa nasledovne:
Kategória A - 1. miesto - Lucia Hromadová (2.F)
Kategória B - 3. miesto - Róbert Čičmanec (3.B)
Kategória C - 1. miesto - Laura Obžerová (4.D)
Všetkým našim žiakom srdečne gratulujeme k vynikajúcim výsledkom a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

PhDr. Ľudmila Kupková

19. 3. 2014

Beseda s venezuelským volejbalistom

Vo štvrtok 6. 3. 2014 sme mali možnosť privítať v našej škole venezuelského volejbalistu Kervina Piñeruu, ktorý je od októbra 2013 hráčom prievidzského volejbalového tímu VK Prievidza.

Po prezentácii o Venezuele, ktorú si pripravili a zúčastneným predstavili študenti 3.B triedy, pokračovala beseda rozhovorom na témy a otázky, ktoré študentov najviac zaujímali . Kervin, ktorý sa narodil v Caracase, je juniorským majstrom Pan-Amerických majstrovstiev z Panama-City. Na majstrovstvách Južnej Ameriky získal s národným tímom bronz a bol ocenený za najlepšie podávajúceho hráča šampionátu. Mladý reprezentant sa k volejbalu dostal od bejzbalu cez atletiku, začal v Argentíne, hral i v Turecku a do Prievidze prestúpil z Talianska. Na študentov španielčiny nášho gymnázia, ktorým bola beseda určená, urobil výborný dojem vďaka svojej bezprostrednosti, úsmevu aj pozitívnej energii. Priblížil im život vo Venezuele, opísal najväčšie rozdiely medzi našimi dvoma krajinami, porozprával o svojich obľúbených venezuelských jedlách, aj o tom, aké má komunikačné problémy, keďže hovorí iba španielsky a trochu taliansky. Po slovensky by sa rád naučil, no zatiaľ používa najmä výrazy "presne tak" a "ako sa máš". Prezradil nám, že v budúcnosti, po ukončení profesionálnej kariéry, sa pravdepodobne bude venovať informatike, ktorú aj študoval. Volejbalových fanúšikov potešil informáciou o zlepšenom stave svojho zraneného lýtka, vďaka čomu mohol opäť posilniť naše mužstvo v ďalšom zápase proti Nitre. V závere besedy mu študenti zaspievali k nedávnym 23. narodeninám a odovzdali darčeky na pamiatku.

Po skončení besedy bol mladý Venezuelčan hosťom na hodine španielčiny v 2.B a 3.E triede, kde nám predviedol zopár latinsko-amerických tancov, ktoré u nich mladí ľudia bežne tancujú a študentky naučil aj niekoľko obľúbených krokov z tancov "merengue" a "bachata".

PhDr. Ľudmila Kupková

19. 3. 2014

Prednáškový cyklus - Uhorsko

Dňa 13. marca 2014 zavítal do našej školy vzácny hosť, doc. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD., z Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ponúkol študentom prvého a tretieho ročníka spoločenskovednej triedy zaujímavé prednášky na tému novovekých dejín Uhorska a jeho multikultúrneho charakteru. Prvá prednáška sa týkala spolužitia etník v Uhorsku v 18. a 19. storočí, druhá prednáška sa niesla v duchu dejín sťahovania Slovákov na Dolnú zem a ďalších osudov Slovákov na juhu Uhorska v 19. – 20. storočí. Prednáška bola spojená aj s diskusiou a prezentáciou dobovej tlače, odborných publikácií a súčasných periodík zahraničných Slovákov. Prednášajúcemu ďakujeme za zaujímavé spestrenie hodín a za obohatenie pohľadu na spolužitie národov a národností v Uhorsku v uplynulých storočiach.

Mgr. Monika Siváková, PK dejepisu

Školská jedáleň

Číslo účtu pre ŠJ v novom tvare s BIC kódom:
SK 7502000000002338508353/0200,
je potrebné naďalej uvádzať aj VS.

24. 1. 2014

Prehodnotenie štipendií

Inštruktáž k prehodnoteniu štipendií.

14. 1. 2014

Oznam pre bývalých štvrtákov

Študenti minuloročného štvrtého ročníka si môžu v kancelárii školy vyzdvihnúť výročnú správu za školský rok 2012/2013.

23. 8. 2013

Sociálne štipendium na šk. rok 2013/2014

Postup pri podávaní žiadosti.

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza