EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


AKTUALITY

25. 5. 2015

Obchodná verejná súťaž

Gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi dňom 25. 5. 2015 vyhlasuje novú obchodnú verejnú súťaž na prenájom priestorov školskej kuchyne, jedálne a príslušných priestorov v budove školy.

Príloha - vzor referencií:
Vzor referencií (verzia pdf)

Súpis hnuteľného majetku:
Jedáleň (verzia xls)
Kancelária (verzia xls)
Kuchyňa v ŠJ (verzia xls)
Kuchyňa v ŠJ - IM (verzia xls)
Pivničné priestory (verzia xls)
Pivničné priestory ŠJ - IM (verzia xls)
Šatňa kuchárky v ŠJ (verzia xls)

13. 5. 2015

Obchodná verejná súťaž

Oznamujeme, že Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi na základe námietky jedného zo súťažiacich ruší obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú dňa 20. 4. 2015 na prenájom priestorov školskej jedálne.

V najbližších dňoch bude vyhlásená nová obchodná verejná súťaž.

V Prievidzi 12. 5. 2015

PaedDr. Eleonóra Porubcová, riaditeľka školy

13. 5. 2015

Golf

Dňa 5. 5. 2015 sa konali v golfovom rezorte Penati Golf na ihrisku Heritage course Majstrovstvá stredných a základných škôl. Tieto majstrovstvá zorganizovala už štvrtý rok Slovenská golfová asociácia pod záštitou Slovenského olympijského výboru.

Celkovo sa majstrovstiev zúčastnilo 16 škôl , ktoré sa skladali z 54 juniorov.

Turnaj bol vypísaný pre minimálne 2 členné až trojčlenné družstvá a aj pre jednotlivcov.

Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza reprezentovali žiačky - Ema Dzuriková, Katarína Drgoňová a Lucia Ujhelyiová- všetko odchovankyne z Golfového klubu Agama v Koši.

Sme veľmi radi, že sa dievčatám podarilo zabojovať a obsadili tak krásne tretie miesto. / Na prvom mieste skončili žiaci zo Súkromného Slovanského gymnázia, druhé miesto obsadilo Gymnázium Piešťany/.

Veľkým úspechom bolo aj ocenenie Emy Dzurikovej, ktorá sa umiestnila so 78 ranami na treťom mieste v kategórii jednotlivcov.

12. 5. 2015

Majstri Slovenska v basketbale

Naše basketbalové družstvo chlapcov pod vedením Mgr. J. Uhrína zaznamenalo ďalší vynikajúci úspech, stali sa Majstrami Slovenska 2015.

V dňoch 5. až 7. mája 2015 sa v Trnave konala celoštátna olympiáda stredoškolákov SR, Gaudeámus Igitur 2015, ktorá ...

Najúspešnejšia škola TSK

Naša škola je už 8. krát najúspešnejšia škola v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja. Získala 1. miesto v celkovom hodnotení stredných škôl v predmetových a vedomostných súťažiach aj 1. miesto v celkovom hodnotení stredných škôl v športových súťažiach.

DEVIATACI POZOR!

Od nového školského roka máme pre vás novinku.JE ŇOU NOVÝ TYP JAZYKOVEJ TRIEDY. Jej špecifikom je zabezpečenie takej prípravy študentov z anglického jazyka, aby mohli, ak budú mať záujem, v maturitnom ročníku vykonať všeobecnú štátnu jazykovú skúšku, ktorá je kvalifikačným predpokladom (z tohto dôvodu majú do učebného plánu zaradené dva úplne nové predmety, ktorými sú anglofónna literatúra a reálie anglofónnych krajín).

30. 4. 2015

CELOŠTÁTNE KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

V dňoch 24. 4. - 26. 4. 2015 sa v Nitre uskutočnilo Celoštátne kolo 43. ročníka Geografickej olympiády. Našu školu reprezentovali dvaja študenti:
Patrik Hanzel (3.D) – súťažil v kategórii Z, ktorá pozostáva z vedomostného testu, multimediálneho testu a z praktickej časti. Spomedzi všetkých účastníkov dosiahol najvyšší počet bodov a umiestnil sa najlepšom 1. mieste. Za najvyšší počet bodov vo vedomostnom teste v celej súťaži Patrik získal Cenu rektora Prírodovedeckej fakulty v Bratislave.
Róbert Čičmanec (4.B) – súťažil v kategórii A (Regionálna geografia sveta), vypracoval prácu na tému Laponsko – krajina Sámov, ktorú úspešne obhájil a spolu s výsledkami z vedomostného testu obstál v silnej konkurencii a umiestnil sa na medailovom 3. mieste.

Obaja študenti si svojimi výsledkami vybojovali účasť na výberovom sústredení V Bratislave, z ktorého štyria postúpia na Medzinárodnú olympiádu v Moskve.

Srdečne blahoželáme a držíme palce na sústredení!

PK Geografia

30. 4. 2015

Celoštátne kolo olympiády v ruskom jazyku

V dňoch 21. 04. – 22. 04. 2015 sa v Bratislave uskutočnilo celoštátne kolo 45. ročníka Olympiády v ruskom jazyku. Našu školu v kategórii B3 reprezentovala Anastasia Sevastyanová zo IV. F triedy a umiestnila sa na 1. mieste.

Srdečne jej gratulujeme, ďakujeme za reprezentáciu školy a úprimne jej želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

PK NEJ a RUJ

30. 4. 2015

Celoštátne kolo Olympiády vo francúzskom jazyku

V dňoch 13. - 14. apríla 2015 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo jubilejného 25. ročníka Olympiády vo francúzskom jazyku. Večer 13. apríla bola pre súťažiacich prichystaná večerná prehliadka Bratislavy s francúzskym výkladom. Nasledujúci deň si tí najlepší žiaci z celého Slovenska zmerali svoje znalosti z francúzskeho jazyka.

Žiaci z našej školy zabojovali a priniesli si nasledovné ocenenia:
Martin Kadaši (kvinta) – 5.miesto, kategória 2A
Laura Kršková (4.F) – 7.miesto, kategória 2B
Radmila Štangová (4.E) – 1.miesto, kategória 2C - frankofónni

Ceny a diplomy žiakom odovzdali riaditeľ Francúzskeho inštitútu v Bratislave - Michel Pouchepadass, jazyková attaché - Emmanuelle Daill, prezidentka Asociácie učiteľov francúzskeho jazyka SAUF – Jana Bírová.

Srdečne gratulujeme a prajeme veľa energie a entuziazmu v ďalšom štúdiu francúzskeho jazyka.

Ľudmila Zaujecová

30. 1. 2015

Inštruktáž k sociálnym štipendiám

21. 8. 2014

Sociálne štipendium na šk. rok 2014/2015

Postup pri podávaní žiadosti.

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza