EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


AKTUALITY

11. 11. 2014

Okresné kolo aerobik maratónu

Okresné kolo aerobik maratónu sa uskutočnilo 23.10.2014 v telocvični nášho gymnázia. Súťaže sa zúčastnilo 75 dievčat so všetkých stredných škôl okresu. Cvičilo sa päť súťažných kôl a každé kolo iný aerobikový štýl. Pretekárky absolvovali salsu , aerobik s overbalmi , taeboo, aerobik- body work a zumbu. Bronz získala Miriam Štorcelová / 4.B/, striebro Michaela Jurenková /4.E/ a zlato Monika Tužinská /VIII/.

Mgr. Marta Lančaričová

11. 11. 2014

Malý skutok pre veľkého človeka

Osud pána Alfréda Kardoša nás tak veľmi zaujal, že sme sa rozhodli pre neho niečo malé urobiť. Dlho sme neváhali a rozhodli sme sa zútulniť miestnosť, kde sídli Konfederácia politických väzňov v Prievidzi.

Keď sme za pánom Kardošom prišli prvýkrát, s cieľom vypočuť si jeho životný príbeh, boli sme nepríjemne prekvapené. On, čo celú mladosť strávil vo väzení alebo v bani, dokonca i na samotke sa teraz musí stretávať s priateľmi – bývalými politickými väzňami v suteréne, v miestnosti za mrežami. Ako sám ironicky podotkol: „Sme na podzemie zvyknutí.“

Zatečené, dávno neomaľované steny, všade samý prach. Ponuré prostredie vyžarovalo len veľmi málo pozitívnej energie. Naším cieľom bolo vymaľovať steny a upratať, aby sa tu lepšie cítil. Pri písaní našej práce sme získali z internetu aj archívu fotografie z jeho mladosti, ktoré už dávno postrácal alebo ktoré dokonca ani nikdy nevidel. Použili sme ich na výzdobu stien.

Teší nás, že teraz je miestnosť oveľa príjemnejšia a dúfame, že vždy keď pán Kardoš do nej vstúpi si na nás spomenie.

študentky Gymnázia V.B. Nedožerského Prievidza
Nikola Kúdelová, Veronika Hepnerová, Denisa Mikušová

6. 11. 2014

Fyzikálna exkurzia

V dňoch 22. až 26. 10. 2014 sa zúčastnili študenti Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi z tried: II.A, II.B, sexta, septima, oktáva, III.A, IV.E fyzikálnej exkurzie vo Švajčiarsku. Exkurziu s nimi absolvovali pani profesorky Šimurková a Pastieriková.

V stredu 22. 10. večer sa vydali na dlhú cestu autobusom do spomínaného Švajčiarska. Na druhý deň v skorých ranných hodinách dorazili do mesta Winterthur, kde ...

6. 11. 2014

Vynikajúci úspech našej študentky

Naša študentka Veronika Gažíková (I.D) sa v dňoch 15. septembra - 29. septembra 2014 zúčastnila Majstrovstiev sveta v šachu mládeže do 16 rokov. Súťaž sa uskutočnila v exotickom Durbane (Juhoafrická republika) a Veronika medzi 80 súťažiacimi z celého sveta obsadila vynikajúce 3. miesto. Gratulujeme!

23. 10. 2014

Úspech našich žiakov

Žiak Matej ŠKULTÉTY sa zúčastnil v sobotu 18. 10. 2014 v Michalovciach Majstrovstiev Slovenskej republiky dorastencov v džude, kde obsadil krásne 2. miesto v hmotnosti +90 kg. Matej trénuje v TJ SOKOL Prievidza od roku 2007 a toto bol vrchol jeho drorasteneckej sezóny. Žiak David HABARA skončil na 5. mieste vo váhe do 81 kg.

Ľudovít Škultéty - predseda a tréner TJ SOKOL Prievidza

23. 10. 2014

Poznávací zájazd Švajčiarsko – Francúzsko – Monako

V dňoch 25. – 30. septembra naše gymnázium v spolupráci s cestovnou kanceláriou MADO uskutočnila poznávací zájazd Švajčiarsko – Francúzsko – Monako. Cestovalo sa autobusom, pričom 3 noci sme boli ubytovaní v hoteloch.

Zúčastnili sa ho prevažne žiaci 3. ročníka, ale nechýbali medzi nami aj mladší. Cestovali sme cez Rakúsko, Nemecko až do Švajčiarska, kde sme skoro prestali dýchať pri pohľade na alpské serpentíny. Prechádzali sme horským priesmykom Furka Pass (2436m) a vstúpili sme tiež do jaskyne vyhĺbenej v Rónskom ľadovci. Naša cesta pokračovala do centra zimných športov vo Francúzsku - Chamonix, odkiaľ sme sa vyviezli lanovkou do výšky 3842m na vrchol Aiguille du Midi a Mont Blanc sme mali ako na dlani. Odtiaľ sme sa presunuli do Annecy, nádherného mestečka ležiaceho na rovnomennom jazere. Na druhý deň sme svojou návštevou poctili Avignon, Pont du Gard a mesto známe filmovým festivalom - Cannes. Potom nasledovalo krásne Monte Carlo (Monaco), Grasse, kde sme navštívili jednu z najznámejších parfumérii vo Francúzsku, Fragonard. V Antibes sme si vychutnali večernú atmosféru prímorského mestečka. A v neposlednom rade sme si naplno užili aj posledný deň nakupovaním suvenírov, kúpaním sa v mori a polihovaním na 7 kilometrov dlhej Anglickej promenáde v Nice. Potom nasledovala už len dlhá nočná cesta domov cez Taliansko a Rakúsko.

Ďakujeme pani profesorkám Cigáňovej a Zaujecovej, že s nami takýto výlet podnikli a pripájame aj zopár fotiek z nezabudnuteľného poznávania.

Marcela Mináriková, II.F

23. 10. 2014

Študent našej školy po prvýkrát na Medzinárodnej geografickej olympiáde

12. - 18. augusta 2014 sa v poľskom Krakove konala Medzinárodná geografická olympiáda (IGEO). Prvýkrát v histórii nášho gymnázia sa jej zúčastnil náš študent Róbert Čičmanec (IV.B).

23. 10. 2014

Vynikajúci úspech na medzinárodnom poli

Zážitky Miroslavy Palackovej z Medzinárodnej chemickej olympiády vo Vietname

23. 10. 2014

Vynikajúci úspech na medzinárodnom poli

Študentka nášho gymnázia, Miroslava Palacková (IV.A), získala na 46. Medzinárodnej chemickej olympiáde v Hanoji vo Vietname striebornú medailu. Táto súťaž sa konala 20. - 29. júla 2014 a našej študentke konkurovalo 291 súťažiacich zo 75 krajín sveta. Gratulujeme, Mirka !!!

17. 10. 2014

Beseda s venezuelskými volejbalistami

V pondelok 6. 10. 2014 mali žiaci tretieho a štvrtého ročníka nášho gymnázia výnimočnú príležitosť dozvedieť sa opäť viac o Venezuele, jednej z turisticky najzaujímavejších juhoamerických krajín. Ako a kde? Na besede organizovanej na pôde školy, a to priamo od troch Venezuelčanov, ktorí sú túto sezónu súčasťou kádra prievidzských volejbalistov. Dvoch nováčikov blokára Emersona Rodrígueza a nahrávača Carlosa Julia Paeza po príchode do Prievidze najviac šokoval teplotný rozdiel. Kervin Piñerua, ktorý u nás začína už druhú sezónu, je už na našu klímu zvyknutý, ba dokonca, obľúbil si aj bryndzové halušky. Volejbalu sa venujú od svojich 12tich a 15tich rokov a žiakom španielčiny porozprávali o súčasnej politickej a nepriaznivej ekonomickej situácii vo Venezuele, o typických venezuelských jedlách, o slávení vianočných a iných sviatkov, o školskom systéme a známkovaní žiakov vo Venezuele, o svojich jazykových znalostiach, ale aj o tom, ako komunikujú s inými hráčmi počas tréningov a zápasov. Odpovedali na otázky o zložení obyvateľstva aj o zachovávaní tradícií a živote domorodých kmeňov. Žiakov zaujímal aj rozdiel medzi spisovnou španielčinou "el castellano" a jej venezuelským dialektom. Na záver všetkých študentov pozvali na najbližší zápas, ktorý odohrali 11. 10. 2014 proti Nitre.

Želáme im veľa úspechov.

PhDr. Ľudmila Kupková, predsedníčka PK románskych jazykov

13. 10. 2014

Dni nezábudiek 2014

V jesenných mesiacoch bola realizovaná destigmatizačná kampaň a zbierka na podporu duševného zdravia. Zbierka v uliciach Slovenska sa realizovala tromi spôsobmi.

Tlačovou formou rôznych reklamných letákov a plagátov, konferenciou a uličnou formou, ktorá sa konala od 11.9. - 14.9. 2014. Ako dobrovoľníci sa tejto zbierky zúčastnili aj žiaci nášho gymnázia.

Zapojila sa trieda 2.E, 2.F a 3.F. Uličná forma spočívala v rôznych stanovištiach na rôznych miestach, kde bola vždy jedna dvojica študentov. Ľudia mohli prispieť ľubovoľnou sumou výmenou za nezábudku.

Laura Modrianska, trieda 2.F

13. 10. 2014

Akademia Vapac

Študenti 3.ročníka a septimy tento školský rok stoja pred dôležitou otázkou voľby predmetov do 4. ročníka.

Naša škola organizuje rôzne akcie, ktoré im poskytujú metodickú a informačnú pomoc v otázkach ich budúcej profesijnej orientácie. Pripravuje pre nich prezentácie slovenských a českých fakúlt a besedy s vysokoškolskými učiteľmi.

Jednou z akcií, ktorá sa konala dňa 8.10.2014 bola aj návšteva veľtrhu vysokých škôl „Akademia Vapac“ v Bratislave. Študenti tu získali množstvo informácií o štúdiu po maturite a priamo so zástupcami vysokých škôl a univerzít prekonzultovali podmienky prijímacích skúšok na jednotlivé fakulty. V informačnom stánku NUCEM-u si vyskúšali Maturitu online a v prednáškovom priestore im v rámci sprievodných seminárov vysokoškolskí pedagógovia predstavili možnosti štúdia na zahraničných univerzitách v Európe. Na záver sa zapojili do súťaží o študijnú cestu, jazykový kurz, či exkurziu na vybranú slovenskú univerzitu.

Ďaľšou plánovanou akciou je program kariérneho poradenstva, ktorý naše gymnázium realizuje v spolupráci so Súkromným centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prievidzi. Študenti sa ho zúčastnia v dňoch 5. a 6.11.2014 bezplatne v priestoroch našej školy. Odborní pracovníci centra im pomôžu odhaliť osobné schopnosti a predpoklady v súvislosti s profesijnými perspektívami a vhodným výberom vysokej školy.

Mgr. Marcela Faráriková

21. 8. 2014

Sociálne štipendium na šk. rok 2014/2015

Postup pri podávaní žiadosti.

28. 7. 2014

Vyhodnotenie súťaže

Vyhodnotenie súťaže na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov za účelom prevádzkovania automatov na občerstvenie ​

10. 7. 2014

Zámer priameho nájmu majetku

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza ​

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza