EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


AKTUALITY

9. 2. 2016

Zmena ohľadom socíálnych štipendií

Všetci štipendisti, ktorí v súčasnej dobe v šk. roku 2015/2016 poberajú štipendium a nezmenila sa ich finančná situácia musia na prehodnotenie výšky štipendia predložiť ...

7. 2. 2016

Sociálne štipendiá v 2. polroku

Upozorňujeme všetkých študentov, aj tých ktorí v súčasnosti poberajú sociálne štipendium, že k poberaniu štipendií aj v druhom polroku školského roku 2015/2016 musia doložiť ...

Vyučovanie počas lyžiarskeho kurzu

Žiaci I.A, I.B, I.C. I.D, I.F, ktorí sa nezúčastňujú lyžiarskeho kurzu, absolvujú "Kurz pohybových aktivít"
pod vedením Mgr. Belisovej.

Nástup je v utorok 9. 2. 2016 o 8.00 hod. vo vestibule školy, prineste si športové oblečenie a obuv do telocvične.

Vyučovanie počas štrajku učiteľov

Od 25. 1. 2016 vyučovanie prebieha podľa špeciálneho rozvrhu hodín až do konca štrajku učiteľov. Učí sa len 1. – 4. hodina.

V pondelok 8. 2. 2016 bude škola pre štrajk zatvorená. Obed pre stravníkov bude pripravený v čase od 11.00 do 12.00 h. Prihlasovanie resp. odhlasovanie zo stravy je v individuálnej réžii každého stravníka.

V utorok 9. 2. 2016 sa vyučujú podľa špeciálneho rozvrhu 1. – 4. hodinu všetky ročníky.

Obed bude po 4. hodine. Prihlasovanie resp. odhlasovanie zo stravy je v individuálnej réžii každého stravníka.

Aktuálne oznamy sledujte na našej webovej stránke.

STANOVISKO RODIČOV GYMNÁZIA V. B. NEDOŽERSKÉHO V PRIEVIDZI

Aj my ako rodičia vnímame kritickú situáciu v našom školstve; žiaľ, bezmocne konštatovať jeho stav už nestačí.

Celospoločenská diskusia sa zredukovala na riešenie platov učiteľov. Problém je však hlbší, a preto spolu s ostatnými, ktorí aktuálny štrajk podporujú, chceme tiež apelovať nielen na nedostatočné finančné ohodnotenie učiteľov, ale najmä na dlhodobo podvyživený rozpočet slovenského školstva, nekompetentné vedenie rezortu a v neposlednom rade aj škandály, ktoré rezort sprevádzajú.

Chceme, aby konečne učiteľ zaujal v spoločnosti miesto, ktoré si právom zaslúži.

A preto štrajk učiteľov podporujeme v plnom rozsahu.

Ing. Peter Hupka
Ing. Karol Považan
Ing. Peter Paulík

Stretnutie s verejnosťou

Fotky zo štvrtkového stretnutia štrajkujúcich učiteľov s verejnosťou.

List rodičom

Vážení rodičia,
učitelia dlhodobo poukazujú na nahromadené problémy v školstve, ktoré sa týkajú nielen nízkych platov pedagógov, ale aj nedostatočného materiálno-technického vybavenia škôl a systému vzdelávania učiteľov. Žiaľ, žiadna z požiadaviek, ktoré predkladáme od roku 2012, nie je dodnes splnená. Vyhlásenie štrajkovej pohotovosti a príprava neobmedzeného štrajku je len logickým vyústením udalostí ...

27. 1. 2016

Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

V utorok, dňa 12. 01. 2016, sa víťazi školského kola Olympiády v nemeckom jazyku zúčastnili okresného kola. Žiaci prvého stupňa osemročného gymnázia súťažili v CVČ Spektrum v Prievidzi. Martin Gros, žiak triedy IIa, získal v kategórii 1A 1. miesto a zabezpečil si účasť v krajskom kole, ktorého sa zúčastní 11. 02. 2016 v ZŠ v Trenčianskej Teplej. Ema Šimurková z tercie súťažila v kategórii 1B a umiestnila sa na 4. mieste.

Starší žiaci reprezentovali našu školu v dvoch kategóriách a súťaž sa uskutočnila na našej škole. V kategórii 2A zvíťazil Adrian Farenga zo sexty, v kategórii 2B obsadila 1. miesto Anežka Michalovičová, žiačka IV.C triedy. Obaja tak postúpili do krajského kola, ktoré sa uskutoční 11. 02. 2016 na našej škole.

Žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a víťazom držíme palce v krajskom kole.

PK NEJ

25. 1. 2016

Vianočný bazár 2015

ŠAko už to býva tradične pred každými Vianocami, aj tento rok sa dňa 22. decembra 2015 na našej škole uskutočnil vianočný bazár. Školou sa niesla vôňa medovníčkov, palaciniek a ovocného punču. Žiaci si pripravili stánky, kde predávali domáce koláčiky alebo ručne vyrobené vianočné ozdoby a darčeky, aby výťažkom, ktorý bol nakoniec 207,43 EUR pomohli SLOVENSKÉMU ČERVENÉMU KRÍŽU, ktorý dané finančné prostriedky venuje deťom z detských domovov . Zároveň celý deň prebiehal program v našej telocvični, kde vystúpil školský spevácky zbor Vavrinec , tanečná skupina Xoana a zaspievala aj Alexandra Gaherová, žiačka sexty.

Príjemné posedenie a počúvanie vianočných pesničiek bolo krásnym rozlúčením pred prázdninami a zároveň naladením na vianočnú atmosféru.

Jana Magdolenová, sexta

14. 1. 2016

CESTAMI AJ NECESTAMI STREDNEJ AMERIKY

Možno ste doteraz nevedeli, že Andrej Skok, jeden z Vašich spolužiakov z III.F triedy, sa rozhodol zlepšiť svoju španielčinu na jazykovom kurze v Guatemale a po jeho ukončení precestovať ostatné krajiny Strednej Ameriky. Tento plán sa mu podarilo uskutočniť minulé leto a o svojich potulkách po tomto vzdialenom kúte Nového sveta porozprával 15. decembra aj študentom španielčiny 3. a 4. ročníka. Vďaka Andrejovi sme pocítili atmosféru Guatemaly, krajiny, ktorá má popri španielčine aj 23 úradných domorodých jazykov pôvodného mayského obyvateľstva, jej slnkom zaliateho mesta Antigua, nedotknutého dažďového pralesa, nebezpečnej blízkosti činných sopiek a susediaceho Hondurasu, s ktorým má spoločné všadeprítomné stopy mayskej civilizácie, vôňu dobrodružstiev, kávových plantáží a miestneho jedla, rovnako ako krásu ruín mayských pyramíd. Rozdiely medzi Nikaraguou, kde si Andreja ukradli domorodci a ukázali mu, že šťastie je radovať sa z každodenných maličkostí, ako je spadnutý kokos na zemi či práve ulovená ryba a ekonomicky najvyspelejšou Kostarikou a konečnou celej cesty Panamou s hlavným mestom Ciudad de Panamá, ktoré sa zvykne nazývať aj malý Dubaj, nám priblížili fotografie, ktoré dokumentovali Andrejov pobyt a latinskoamerická hudba, ktorá hrala počas celej besedy.

Andrejovi ďakujeme ešte raz za výlet v čase a priestore za dobrodružstvom, ktorý sme s ním mohli aspoň takto tiež podniknúť.

Muchas gracias.
PhDr. Ľudmila Kupková

Viac informácií o jeho ceste nájdete na http://kadetade.com/cestovatel-andrej-skok-latinska-amerika-do-dochodku-nepocka-tip-na-vylet/

17. 12. 2015

Oznam pre bývalých štvrtákov

Študenti minuloročného štvrtého ročníka si môžu v kancelárii školy vyzdvihnúť výročnú správu za školský rok 2014/2015.

1. 10. 2015

Školská psychologička

Bude prítomná:

 • v uvedenú stredu od 10,00 - 16,00 hod. (t. j. 7. 10., 4. 11., 2. 12., 13. 1., 10. 2., 9. 3., 6. 4., 4. 5., 1. 6.)
 • počas klasifikačnej porady od 12,00 - 17,00 hod. (t. j. 9. 11., 26. 1., 11. 4., 23. 6.)
 • počas rodičovského združenia od 15,00 - 18,00 hod. (t. j. 22. 10., 10. 12., 7. 4.)
 • podľa potreby. Žiaci aj rodičia ju môžu kontaktovať na e-mailovej adrese klacanz@gmail.com alebo telefonicky na tel. čísle školy 046/5423367 (nechať odkaz u p. tajomníčky)
 • ďalšie termíny

Najúspešnejšia škola TSK

Naša škola je už 8. krát najúspešnejšia škola v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja. Získala 1. miesto v celkovom hodnotení stredných škôl v predmetových a vedomostných súťažiach aj 1. miesto v celkovom hodnotení stredných škôl v športových súťažiach.

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza