EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


AKTUALITY


Na Vianoce ako treba,
nech nájdete poklad z neba.
Pokoj, lásku v hojnosti,
dni prežite v radosti.
Zdravie, šťastie ešte k tomu,
nech prídu aj do Vášho domu.
Na nový rok správny krok
a úsmev po celý rok.

19. 12. 2014

Začiatok vyučovania

Vyučovanie sa po vianočných prázdninách začína vo štvrtok 8. 1. 2015 prvou vyučovacou hodinou.

17. 12. 2014

Beseda

Dňa 3.12.2014 sa študenti 2.F a 3.D zúčastnili na jedinečnom projekte vzdelávania v problematike domáceho násilia. Žiaci získali základné informácie o formách násilia, o zdravých mužských a ženských vzoroch, o tom ako odhadnúť potenciálneho agresora a kde hľadať v rizikových situáciách pomoc. Projekt vznikol vďaka partnerskej spolupráci Aliancie žien a firmy Avon, ktorá ho finančne podporuje.

Mgr. Marcela Faráriková

17. 12. 2014

Burza stredných škôl

Dňa 28. 11. 2014 sa Gymnázium V. B. Nedožerského prezentovalo na "Burze informácií SŠ" v Prievidzi. Podujatie bolo určené predovšetkým žiakom 9. ročníkov základných škôl, ktorí stoja pred výberom študijného alebo učebného odboru.

Naši študenti na akcii predstavili okrem všeobecnej, prírodovednej a spoločenskovednej triedy aj novinku pre školský rok 2015/2016 – možnosť študovať v jazykovej triede.

Potešil nás veľký záujem zo strany žiakov základných škôl o našu školu ako aj informácie o tom, že naše gymnázium si udržiava veľmi dobré hodnotenie verejnosti.

K spríjemneniu celého dopoludnia prispelo vystúpenie nášho speváckeho zboru Vavrinec, ktoré navodilo krásnu vianočnú atmosféru.

Mgr. Marcela Faráriková

17. 12. 2014

Exkurzia do vianočnej Viedne

Ako každý rok, aj v tomto školskom roku sa žiaci VI, I.D, II.C a III.C a spolu s nimi aj pani profesorky Marta Bartošová a Ingrid Samašová nechali očariť vianočnou atmosférou Viedne.

Exkurzie sme sa zúčastnili dňa 10.12.2014 a celý deň sme mali bohatý program. Začal sa pri pomníku Márie Terézie, odtiaľ viedla naša cesta do ...

10. 12. 2014

Vicemajsterky Slovenska klubov 2014

Foto

10. 12. 2014

Daruj krv

Fotogaléria

6. 12. 2014

Starí rodičia držia naše malé ruky len chvíľu, ale naše srdce navždy

Popoludnie na Gymnáziu Vavrinca Benedikta Nedožerského bolo 27. novembra 2014 venované starým rodičom, našim drahým starkým, babkám i dedkom. Podujatie organizované študentmi osemročného gymnázia sa stalo už milou tradíciou. Pozvanie prijali naši hostia v hojnom počte a s dojatím si vypočuli vyznania svojich vnukov a vnučiek naplnené láskou, úctou ale i humorom. V očiach hostí sa objavili slzičky ale i úsmev pri sledovaní kultúrneho programu, v ktorom sa striedali piesne, scénky, klavírne skladby, ale i hra na gajdách. Zaujali i mladí interpreti ľudových i populárnych piesní, hudobníci, tanečnice i študent, ktorý svoje vyznanie starým rodičom predniesol v raperskom rytme.

Dúfame, že naše stretnutie so starými rodičmi sa stalo súčasťou predvianočnej atmosféry a tešíme sa o rok – DOVIDENIA...

Nikola Hergelová, tercia

6. 12. 2014

Exkurzia z občianskej náuky v Národnej rade SR

Dňa 3. decembra 2014 sa žiaci septimy, tretích a štvrtých ročníkov pod vedením vyučujúcich PaedDr. Kataríny Rajcigelovej a Mgr. Moniky Sivákovej zúčastnili exkurzie z občianskej náuky. V prvej časti si prezreli výstavné priestory Bratislavského hradu, od korunovačnej veže, po výstavu o 1. svetovej vojne, obrazáreň, hudobnú sieň, Svätoštefanskú korunu, expozíciu o Etruskoch z Perugie, dokumentáciu k rekonštrukcii hradu a pamätné medaily z korunovácie habsburských panovníkov. Druhú časť exkurzie tvorila návšteva budovy Národnej rady SR, kde po úvodnom slove lektora a krátkom stretnutí s ministrom vnútra Robertom Kaliňákom sa žiaci presunuli na balkón rokovacej sály, kde boli na krátku chvíľu účastní rokovania o štátnom rozpočte na rok 2015. Nasledoval presun do priestorov Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť, kde sa uskutočnila beseda s poslancom NR SR Danielom Lipšicom, na ktorej pán poslanec odpovedal na otázky týkajúce sa korupcie v súdnictve, možností očisty slovenskej politickej scény a svojej ministerskej kariéry.

Mgr. Monika Siváková

25. 11. 2014

DARČEK POD VIANOČNÝ STROMČEK PRE DETI Z DETSKÝCH DOMOVOV

Slovenský červený kríž - územný spolok Prievidza aj tento rok organizuje finančnú zbierku pre deti z detských domovov v našom okrese. Z vyzbieraných finančných prostriedkov budú zakúpené a odovzdané vianočné darčeky pre tieto deti .

Milí študenti, do tejto zbierky môžete prispieť môžete v školskej kopírke - Copy4you, alebo príspevky za celé triedy prosím prineste do kabinetu TV- Mgr. Marte Lančaričovej do 4.12.2014. Ďakujeme.

25. 11. 2014

Monika Tužinská – majsterka trenčianskeho kraja v aerobiku

Dňa 19. 11. 2014 sa v Trenčíne uskutočnilo krajské kolo v aerobiku stredných škôl. Našu školu reprezentovalo sedem pretekárok. Najúspešnejšia bola Monika Tužinská / VIII/ , ktorá si vybojovala prvé miesto a postup na majstrovstvá Slovenka. V prvej desiatke sa umiestnila aj Daniela Kozmonová /3.B/, ktorá tiež postúpila na majstrovstvá Slovenska. Gratulujeme.

Mgr. Marta Lančaričová

25. 11. 2014

Nenápadní hrdinovia

V dňoch 15. - 17. 11. 2014 reprezentovali našu školu Nikola Kúdelová (3.D), Veronika Hepnerová (3.D) a Denisa Mikušová (2.D) na celoslovenskej konferencie projektu Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom a umiestnili sa v zlatom pásme. Gratulujeme.

Eva Juríčková

25. 11. 2014

Master Of Rhetoric

Dňa 13. novembra 2014 sa naši študenti Ivana Jánošková II.E, Tomáš Šrámek III.B a Erik Doboš III.A zúčastnili 1. ročníka krajskej súťaže v anglickom jazyku Master Of Rhetoric v Trenčíne.

Študenti z viacerých stredných škôl Trenčianskeho kraja súťažili v dvoch súťažných kolách a v dvoch kategóriach o post najlepšieho anglického rečníka. Rozdelení boli do dvoch kategórií: prvá – mladší študenti 1. a 2. ročníka, druhá – starší študenti: 3. a 4. ročník stredných škôl. Prvá disciplína bola spoločná pre obidve kategórie a študenti sa v nej predstavili ako hovorcovia svojich škôl s pripraveným prejavom, v ktorom poukázali na najlepšie a najsilnejšie stránky svojich stredných škôl. Druhou disciplínou pre mladších žiakov (1. a 2. ročník SŠ) bolo odprezentovať vtipný komentár na obrázky v prezentácii. Druhou disciplínou pre starších žiakov (3. a 4. ročník SŠ) bolo pripraviť si úvodné slovo a uviesť súťažiaceho s jeho pesničkou na základe pozretého videozáznamu zo speváckej súťaže. Odbornú porotu tvorili vyučujúci študentov, ktorí sa zapojili do súťaže.

Vo veľmi silnej konkurencii sa Tomášovi Šrámkovi z III.B podarilo získať fantastické 1. miesto.

Srdečne gratulujem a zároveň by som sa chcela veľmi pekne poďakovať všetkým trom študentom za prípravu a účasť na tejto súťaži.

Mgr. Mária Čilek, PK ANJ

21. 8. 2014

Sociálne štipendium na šk. rok 2014/2015

Postup pri podávaní žiadosti.

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza