EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


AKTUALITY

7. 7. 2015

Obchodná verejná súťaž

Oznamujeme Vám, že víťaz elektronickej aukcie v obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej 25. 5. 2015 na prenájom školskej kuchyne, jedálne a príslušných kancelárskych priestorov a skladov, spoločnosť TRIKOSTRAV s. r. o., nepodpísal nájomnú zmluvu.

V najbližších dňoch bude vyhlásená nová obchodná verejná súťaž.

3. 7. 2015

Obchodná verejná súťaž

V obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej 25. 5. 2015 na webovej stránke školy, na webovej stránke TSK a v denníku MY Hornonitrianske noviny na prenájom školskej kuchyne, jedálne a príslušných kancelárskych priestorov a skladov v elektronickej aukcii zvíťazila spoločnosť TRIKOSTRAV s. r. o., s ktorou prebiehajú rokovania o uzatvorení nájomnej zmluvy.

1. 7. 2015

Oznam

Počas letných prázdnin bude škola otvorená pre verejnosť od 9.00 do 11.00 hod. Potvrdenia sa budú vydávať na sekretariáte školy (1. poschodie).

1. 7. 2015

Oznam

Začiatok školského roku 2015/2016 - streda 2. september o 9.00 hod.

Potvrdenia na dopravu sa budú vydávať – 24. 8. – 28. 8. od 9.00 – 11.00

Preukaz ISIC/EURO 26 pre prvákov – 24. 8. a 25. 8. od 9.00 – 11.00 - priniesť prihlášku, fotografiu a 20 €

19. 6. 2015

Mladí reportéri úspešní aj v medzinárodnej súťaži

V dňoch 3. - 5. júna 2015 sa Banská Štiavnica zmenila na miesto, kde sa stretli Mladí reportéri pre životné prostredie. Kvalifikovaní odborníci pripravovali "mladých reportérov" pre novinársku prax. Ukázali im, ako efektívne pracovať v tíme i samostatne. Uviedli ich do tajov pútavého písania, ...

15. 6. 2015

Ocenenie ministrom

Dňa 28.5.2015 prevzala PaedDr. Eleonóra Porubcová - riaditeľka Gymnázia V.B. Nedožerského v Prievidzi, z rúk generálneho riaditeľa IUVENTY - Slovenského inštitútu mládeže Mgr. Rastislava Pavlíka Cenu pre najlepšiu školu v oblasti neformálneho vzdelávania, ktorú udelilo ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže v rámci projektu Oceňovanie stredných škôl počas ...

4. 6. 2015

95. výročie školy

Fotky z akcie.

25. 5. 2015

Obchodná verejná súťaž

Gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi dňom 25. 5. 2015 vyhlasuje novú obchodnú verejnú súťaž na prenájom priestorov školskej kuchyne, jedálne a príslušných priestorov v budove školy.

Príloha - vzor referencií:
Vzor referencií (verzia pdf)

Súpis hnuteľného majetku:
Jedáleň (verzia xls)
Kancelária (verzia xls)
Kuchyňa v ŠJ (verzia xls)
Kuchyňa v ŠJ - IM (verzia xls)
Pivničné priestory (verzia xls)
Pivničné priestory ŠJ - IM (verzia xls)
Šatňa kuchárky v ŠJ (verzia xls)

Najúspešnejšia škola TSK

Naša škola je už 8. krát najúspešnejšia škola v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja. Získala 1. miesto v celkovom hodnotení stredných škôl v predmetových a vedomostných súťažiach aj 1. miesto v celkovom hodnotení stredných škôl v športových súťažiach.

DEVIATACI POZOR!

Od nového školského roka máme pre vás novinku.JE ŇOU NOVÝ TYP JAZYKOVEJ TRIEDY. Jej špecifikom je zabezpečenie takej prípravy študentov z anglického jazyka, aby mohli, ak budú mať záujem, v maturitnom ročníku vykonať všeobecnú štátnu jazykovú skúšku, ktorá je kvalifikačným predpokladom (z tohto dôvodu majú do učebného plánu zaradené dva úplne nové predmety, ktorými sú anglofónna literatúra a reálie anglofónnych krajín).

30. 1. 2015

Inštruktáž k sociálnym štipendiám

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza