EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


AKTUALITY

23. 1. 2015

DEVIATACI POZOR!

Od nového školského roka máme pre vás novinku.JE ŇOU NOVÝ TYP JAZYKOVEJ TRIEDY. Jej špecifikom je zabezpečenie takej prípravy študentov z anglického jazyka, aby mohli, ak budú mať záujem, v maturitnom ročníku vykonať všeobecnú štátnu jazykovú skúšku, ktorá je kvalifikačným predpokladom (z tohto dôvodu majú do učebného plánu zaradené dva úplne nové predmety, ktorými sú anglofónna literatúra a reálie anglofónnych krajín).

23. 1. 2015

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Ešte pred definitívnym podaním prihlášok na strednú školu organizujeme pre vás, vážení rodičia, a vaše deti Deň otvorených dverí. Bude sa konať v sobotu 7. marca 2015. Ukážeme vám, ako naša škola vyzerá, ale hlavne dáme im možnosť absolvovať simulované prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, ale aj z matematiky, aby si mohli vyskúšať, čo ich potom na tých skutočných čaká. Našou snahou predsa nie je odradiť ich a vystrašiť, ale naopak. Upokojiť a pripraviť na úspešné zvládnutie prijímacieho konania a úspešný prechod na strednú školu.

Bližšie informácie o učebných plánoch jednotlivých tried nájdete na www.gympd.sk > o škole > školský vzdelávací program

15. 1. 2015

Vianočný bazár

Už 19.decembra bolo cítiť vianočnú atmosféru nielen v uliciach mesta Prievidza, ale aj na Gymnáziu V.B. Nedožerského. Hneď pri vstupe do budovy školy nás omámila vôňa vianočného punču a horúcej čokolády, rozhodli sme sa ju teda nasledovať. Zaviedla nás až priamo ku stánkom, kde sme si mohli všimnúť rôzne ručne vyrábané ozdoby a iné drobnosti od študentov, ale aj od centra Domino, ktoré predávali študentky z 3.F pod vedením pani prof.Klačanskej. Okrem tohto centra sa do vianočného bazáru zapojili aj organizácie ako Úsmevy pre deti a Amnesty International. Takisto podporu akcii prejavila aj tanečná škola Xoana, ktorej vystúpenie spolu s vystúpením školského zboru Vavrinec a skupiny chlapcov znašej školy sme si mohli pozrieť v telocvični počas bazáru. Dôležité je spomenúť, že celý výťažok z akcie bol odovzdaný na detskú onkológiu a nejednalo sa o malú sumu, ale o 209,71eur. Za túto sumu patrí zásluha najmä študentom ktorí mali stánky (no obzvlášť študentom III., 1.E, 1.A, ktoré odovzdali celý výťažok zo svojich stánkov) a pani profesorkám Mečiarovej, Sivákovej, Záujecovej. Nemôžeme opomenúť ani iných vyučujúcich, ktorí pomáhali triedam pri tvorbe stánkov a takisto veľké ďakujem patrí pani zástupkyni Homolovej za pomoc pri organizácii a spoluprácu so ŽŠR GVBN PD.

15. 1. 2015

Obvodné kolo olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 13. 01. 2015 sa uskutočnilo obvodné kolo olympiády v nemeckom jazyku. V kategórii 1B našu školu reprezentovala Štefánia Glevitzká z kvarty a umiestnila sa na 4. mieste. Adrian Farenga z kvinty súťažil v kategórii 2A, obsadil 2. miesto. Anežka Michalovičová z triedy III. C sa v katagórii 2B umiestnila na 1. mieste a postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční na našej škole dňa 11. 02. 2015. Žiakom ďakujeme za reprezentáciu a Anežke držíme palce v krajskom kole.

PK NEJ

15. 1. 2015

Amnesty International – beseda o ľudských právach

Dňa 11. decembra 2014 triedy III.D a VII v rámci hodiny občianskej náuky absolvovali kampaň, ktorú pre nás pripravili aktivistky organizácie Amnesty International a zároveň študentky našej školy - Bibiána Krausková (IV.F), Janka Kováčová (IV.F) a Deana Juríková (IV.F). Mali sme možnosť oboznámiť sa s tým, ako pracuje ľudsko-právna mimovládna organizácia, ktorá vznikla v roku 1961 a prináša nádej tisícom ľudí, ktorých základné ľudské práva sú i dnes porušované. V rámci tejto organizácie sa vytvárajú skupiny, ktoré píšu listy vládam jednotlivých krajín a apelujú na nich, aby s porušovaním ľudských práv prestali. Členovia skupín tiež informujú širokú verejnosť formou výstav, diskusií či premietania krátkych filmov, kde zverejňujú životné príbehy ťažko skúšaných ľudí z rôznych kútov sveta, ktorých portréty sú zachytené na plagátoch či informačných letákoch. Mobilizovaním verejnosti môžeme aj my vyvíjať tlak na vlády či politické skupiny a prostredníctvom písania listov pomôcť ľuďom, ktorých základné ľudské práva sú i v súčasnosti porušované.

Nikola Kúdelová, III.D

5. 1. 2015

Titul majsterky Slovenska SŠ v zrýchlenom šachu

Dňa 11.12.2014 sa uskutočnili Majstrovstvá Slovenska stredných škôl v zrýchlenom šachu na gymnáziu V.P. Tótha na Malej hore v Martine. Turnaj sa hral švajčiarskym systémom na 7 kôl 2 x 15 min. + bonus 5 sekúnd na ťah.

Našu školu reprezentovali víťazi Trenčianskeho kraja Veronika Gažiková (1.D) a Igor Hoppan (1.A). Silvia Žákovičová, ktorá sa na majstrovstvách kraja umiestnila na 3. mieste si taktiež vybojovala svojím umiestnením účasť na Majstrovstvách Slovenska.

Z Martina sme odišli s titulom Majsterky Slovenska, ktorý získala Veronika Gažiková.

Gratulujeme!

17. 12. 2014

Beseda

Dňa 3.12.2014 sa študenti 2.F a 3.D zúčastnili na jedinečnom projekte vzdelávania v problematike domáceho násilia. Žiaci získali základné informácie o formách násilia, o zdravých mužských a ženských vzoroch, o tom ako odhadnúť potenciálneho agresora a kde hľadať v rizikových situáciách pomoc. Projekt vznikol vďaka partnerskej spolupráci Aliancie žien a firmy Avon, ktorá ho finančne podporuje.

Mgr. Marcela Faráriková

17. 12. 2014

Burza stredných škôl

Dňa 28. 11. 2014 sa Gymnázium V. B. Nedožerského prezentovalo na "Burze informácií SŠ" v Prievidzi. Podujatie bolo určené predovšetkým žiakom 9. ročníkov základných škôl, ktorí stoja pred výberom študijného alebo učebného odboru.

Naši študenti na akcii predstavili okrem všeobecnej, prírodovednej a spoločenskovednej triedy aj novinku pre školský rok 2015/2016 – možnosť študovať v jazykovej triede.

Potešil nás veľký záujem zo strany žiakov základných škôl o našu školu ako aj informácie o tom, že naše gymnázium si udržiava veľmi dobré hodnotenie verejnosti.

K spríjemneniu celého dopoludnia prispelo vystúpenie nášho speváckeho zboru Vavrinec, ktoré navodilo krásnu vianočnú atmosféru.

Mgr. Marcela Faráriková

17. 12. 2014

Exkurzia do vianočnej Viedne

Ako každý rok, aj v tomto školskom roku sa žiaci VI, I.D, II.C a III.C a spolu s nimi aj pani profesorky Marta Bartošová a Ingrid Samašová nechali očariť vianočnou atmosférou Viedne.

Exkurzie sme sa zúčastnili dňa 10.12.2014 a celý deň sme mali bohatý program. Začal sa pri pomníku Márie Terézie, odtiaľ viedla naša cesta do ...

21. 8. 2014

Sociálne štipendium na šk. rok 2014/2015

Postup pri podávaní žiadosti.

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza