EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


AKTUALITY

28. 7. 2014

Vyhodnotenie súťaže

Vyhodnotenie súťaže na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov za účelom prevádzkovania automatov na občerstvenie ​

10. 7. 2014

Zámer priameho nájmu majetku

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza ​

26. 6. 2014

Letné prázdniny

Počas letných prázdnin bude škola otvorená každý pracovný deň od 9.00 do 11.00 hodiny. ​

Školská jedáleň

Číslo účtu pre ŠJ v novom tvare s BIC kódom:
SK 7502000000002338508353/0200,
je potrebné naďalej uvádzať aj VS.

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza