EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


AKTUALITY

Kritériá prijímacieho konania

Kritériá prijímacieho konania na 4-ročné aj 8-ročné štúdium

28. 4. 2016

Celoštátne kolo olympiády v ruskom jazyku

V dňoch 12. – 13. apríla 2016 sa na Gymnáziu Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici konalo celoštátne kolo olympiády v ruskom jazyku, kde našu školu v kategórii B3 reprezentovala Kateryna Zasidkovych, žiačka I. F triedy.

V prvý deň súťaže žiaci absolvovali písomnú časť a jednu disciplínu ústnej časti – prednes umeleckého textu alebo písanie slohovej práce. Vo večerných hodinách sa súťažiaci zúčastnili prehliadky mesta a na ďalší deň pokračovala ústna časť súťaže. Na slávnostnom vyhlásení výsledkov vyhodnotili Kateryninu esej ako najlepšiu spomedzi všetkých účastníkov celoštátneho kola. V celkovom hodnotení sa Kateryna umiestnila na 4. mieste a keďže v súťaži dosiahla viac ako 78 bodov, získala diplom úspešného riešiteľa.

Kateryne blahoželáme k umiestneniu, ďakujeme jej za reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov v štúdiu.

PK NEJ a RUJ

19. 4. 2016

Prijímacie skúšky

V dňoch 29. 4. - 30. 4. 2016 (piatok, sobota) sa budú na našej škole konať prijímacie skúšky na vysokú školu
Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně.

Vyučovanie v triedach 110 (jazykovka), INF1, INF4 bude v náhradných miestnostiach.

19. 4. 2016

Veľký úspech

Veľký úspech našej žiačky Emy Brázdovej na Majstrovstvách Slovenska seniorov v Žiline v karate - kata ženy.

14. 4. 2016

Deň otvorených dverí

Fotky z akcie

8. 4. 2016

Spevácky zbor Vavrinec a Deň učiteľov

30. marca 2016 sa v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Prievidzi uskutočnilo slávnostné oceňovanie učiteľov mesta Prievidza primátorkou mesta pri príležitosti Dňa učiteľov. K tomuto podujatiu Spevácky zbor Vavrinec zabezpečil kultúrny program, ktorý bol obohatený i vystúpeniami sólistov, hudobných talentov našej školy.

V rámci jednotlivých kultúrnych čísel vystúpila huslistka Paulína Michalcová, saxofonistka Dominika Rybárová, akordeonisti Martin Hollý a Martin Beseda, hráčka na cajon Ema Hanusová, sólová speváčka Karin Černickaja a ostatní speváci a speváčky speváckeho zboru. Na klavíri sprevádzala vyučujúca Monika Siváková. S radosťou i hrdosťou účinkujúci podčiarkli slávnostný okamih a vzdali poctu učiteľom za ich obetavú prácu.

PhDr. Monika Siváková

7. 4. 2016

Krajské kolo dejepisnej olympiády

31. marca 2016 sa v Bánovciach nad Bebravou uskutočnilo krajské kolo dejepisnej olympiády. Našu školu reprezentoval Samuel Šubík (II.F), ktorý sa s prácou Mgr. Albert Priehoda – „Zlý“ komunista? v kategórii A umiestnil na 2. mieste a postúpil na celoslovenské kolo. Michaela Vysočániová (III.F) s prácou Premeny prievidzského námestia a hospodársky život mesta od 19. storočia do konca druhej svetovej vojny sa v kategórii B umiestnila na 3. mieste. Obom zúčastneným srdečne gratulujeme!

PhDr. Monika Siváková

7. 4. 2016

V školskom roku 2015/2016 sa uskutočňuje už 63. ročník súťaže Európa v škole

Zadané témy pre tvorbu literárnych, výtvarných a multimediálnych prác sú vždy veľmi aktuálne a zachytávajú problémy ľudí na celom svete.

Do literárnej časti okresného kola – vlastná tvorba – sa zapojil študent tercie MAXIM PETROVSKÝ a v III. kategórii - kód 233 – získal 2. miesto

(zdroj: http://www.cvcpd.sk/63.-rocnik-europa-v-skole.html)

BLAHOŽELÁME!

Daniela Porubcová

7. 4. 2016

8. marca 2016 otvorilo Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi svoje brány pre všetkých šikovných piatakov a deviatakov

Stalo sa už peknou tradíciou, že v tento – netradičný deň vo svojej „alma mater“ - pripravujú študenti pre budúcich nádejných študentov a ich rodičov okrem simulovaných prijímačiek i prezentácie školskej i mimoškolskej činnosti, ktorá nespočíva iba v nekonečnom študentskom drile...

Snažia sa prezentovať i svoj talent, záujmy, aktivity a priblížiť tak pestrý život študentský...

Foto: Radovan Huba/kvarta

Autor: študenti tercie

7. 4. 2016

Krajské kolo olympiády v španielskom jazyku

Krajské kolo olympiády v španielskom jazyku
Tak ako po minulé roky aj v tomto školskom roku sa naše žiačky zúčastnili Olympiády v španielskom jazyku. Krajské kolo sa konalo 8. februára 2016 v Novom Meste nad Váhom a umiestnili sme sa v ňom nasledovne:
Kategória A:
Sophia Mária Štrohnerová (2.B) - 2. miesto,
Monika Bernátová (2.F) - 3. miesto,
Kategória B:
Alexandra Duškevičová (3.B) - 2. miesto,
Kategória C:
Lucia Hromadová (4.F) - 1. miesto a postup do celoštátneho kola.

Celoštátne kolo olympiády v španielskom jazyku
Kategória C: Lucia Hromadová (4. F) - 1. miesto!!!
Celoštátne kolo sa uskutočnilo 8.- 9. marca 2016 v Bratislave. Našu školu v ňom už tretíkrát reprezentovala Lucia Hromadová spolu so svojou vyučujúcou Mgr. Tatianou Helbichovou. V predvečer súťaže jej organizátori pripravili pre všetkých účastníkov španielsku fiestu, na ktorej im predviedol svoje kulinárske umenie majiteľ španielskej reštaurácie v Bratislave. Nielenže sa dobre najedli, ale aj naživo videli, ako v obrovskej panvici pripravil typické španielske jedlo „paella” pre 50 osôb. Po tejto ukážke a ochutnávke španielskej gastronómie sa účastníci pod dohľadom profesorov z Galície naučili tancovať tradičný galícijský tanec muneira. Počas slávnosti sa španielski profesori spolu s pracovníkmi Veľvyslanectva Španielskeho kráľovstva v Prahe neformálne rozprávali so súťažiacimi a úprimne ich prekvapila ich jazyková úroveň a následne vyzdvihli prácu slovenských pedagógov, ktorí sa podieľajú na ich príprave.

Dňa 10. marca sa uskutočnila samotná súťaž. Našej žiačke Lucii Hromadovej sa v nej podarilo zvíťaziť suverénnym spôsobom, ziskom 78,5 z celkového počtu 80 bodov, čo bolo najviac zo všetkých účastníkov všetkých kategórií. Cenu jej odovzdávala veľvyslankyňa Španielskeho kráľovstva z Prahy, ktorá vysoko ocenila jej vedomosti a schopnosť komunikovať.

¡ENHORABUENA! GRATULUJEME!

PK románskych jazykov

7. 4. 2016

Krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku

Dňa 11. marca 2016 sa na Obchodnej akadémii v Ilave uskutočnilo krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku. Našu školu reprezentovali žiaci v kategóriách B1, B2, B3 a umiestnili sa nasledovne:
kategória B1 – Monika Pokusová (III.D) – 5. miesto,
kategória B2 – Nikoleta Ištvánová ( I.E) – 7. miesto,
kategória B3 – Kateryna Zasidkovych (I.F) – 1. miesto.

Žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy, želáme im veľa úspechov v ďalšom štúdiu a Kateryne budeme držať palce v celoštátnom kole.

PK NEJ a RUJ

7. 4. 2016

Exkurzia do Centra sociálnych služieb DOMINO

Ako študenti semináru Psychológia pre maturantov sme v utorok, 22. marca 2016, navštívili Centrum sociálnych služieb DOMINO, ktoré zastrešuje deti so zdravotným postihnutím. V súčasnosti sa v centre nachádza 39 detí, ktoré sú v zariadení umiestnené na rôzny typ pobytu – denný, týždenný alebo celoročný. Keďže sú náplňou hodín psychológie aj diskusie, v ktorých môžeme vyjadriť svoj názor, a medzi ne určite patrí aj názor na starostlivosť o mentálne postihnuté dieťa, v zariadení sme mali možnosť oboznámiť sa s činnosťou a aktivitami, ktoré tieto deti pravidelne absolvujú. Sú to rôzne besiedky, karnevaly, výlety, opekačky či pobyty pri mori, na ktoré majú deti veľmi dobré spomienky. Okrem toho čas trávia aj v tvorivých dielňach, kde – ako sme mohli vidieť – vyrábajú rôzne dekoračné predmety. Ako návštevníkov nás veľmi príjemne prekvapila rodinná atmosféra, ktorá vládne medzi deťmi a ich opatrovníkmi. Naša návšteva im vyčarila na tvárach úsmev a dozaista ich potešila aj sladká odmena v podobe zákuskov a cukroviniek, ktoré sme si pre nich pripravili. V mene celej skupiny semináru Psychológia pre maturantov ďakujem za možnosť zúčastniť sa tejto exkurzie a dozvedieť sa o viac živote tých, ktorí sú určitým spôsobom hendikepovaní, no ich život je rovnako šťastný ako ten náš.

Dominik Petriska, IV.F

7. 4. 2016

Krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku

Dňa 21.marca 2016 sa konalo v Trenčíne krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku. Žiakom našej školy sa podarilo získať nasledovné umiestnenie:
2. miesto v kategórii 1A - Alžbeta Gulašová z triedy sekunda A
2. miesto v kategórii 1B - Radoslav Huba z triedy kvarta
1. miesto v kategórii 2A - Martin Kadaši z triedy sexta
1. miesto v kategórii 2B - Kristína Lalíková z triedy 4.E
Víťazi kategórie 2A a 2B postupujú do celoštátneho kola.

Bravo, nos félicitations.

PK románskych jazykov

7. 4. 2016

Prednáška depresie a suicidalita

Dňa 25. februára boli študenti Gymnázia V. B. Nedožerského pozvaní na prednášku pod názvom Depresia a suicidalita. Túto prednášku organizovalo občianske združenie „Šťastie si ty“, pod záštitou pani primátorky Kataríny Macháčkovej, v spolupráci s primárkou psychiatrického oddelenia MUDr. Darinou Hrabovskou. Zároveň s touto diskusiou sa organizovali diskusie na rovnakú tému aj v iných slovenských mestách ako napr. Bratislava, Rimavská Sobota, Košice, Banská Bystrica... Organizátori podujatia považujú túto osvetu za nevyhnutnú, pretože súčasné odhady odborníkov hovoria, že v roku 2020 bude depresia druhou najčastejšou chorobou. Vedeli ste, že samovraždou ročne umrie viac ľudí ako pri dopravných nehodách? Vedeli ste, že najviac ľudí spácha samovraždu medzi 22. hodinou a 7. hodinou? Tieto a mnohé iné fakty odzneli na prednáške spolu s dôležitým posolstvom, aké je dôležité uvedomovať si, čo náš život robí šťastným a podľa toho žiť. Na záver by sme chceli už len poďakovať za pozvanie a v prípade, že sa bude ďalšia prednáška konať, vám ju vrelo odporúčame.

Janka Hanešová, 4.C

25. 2. 2016

2% dane

Srdečne ďakujeme všetkým darcom, ktorí minulý rok poukázalli 2% z dane Gymnáziu V. B. Nedožerského. Pri ročnom zúčtovaní dane z príjmu za rok 2015 budete môcť opäť pomôcť študentom našej školy.

Ďakujeme

9. 2. 2016

Zmena ohľadom socíálnych štipendií

Všetci štipendisti, ktorí v súčasnej dobe v šk. roku 2015/2016 poberajú štipendium a nezmenila sa ich finančná situácia musia na prehodnotenie výšky štipendia predložiť ...

7. 2. 2016

Sociálne štipendiá v 2. polroku

Upozorňujeme všetkých študentov, aj tých ktorí v súčasnosti poberajú sociálne štipendium, že k poberaniu štipendií aj v druhom polroku školského roku 2015/2016 musia doložiť ...

17. 12. 2015

Oznam pre bývalých štvrtákov

Študenti minuloročného štvrtého ročníka si môžu v kancelárii školy vyzdvihnúť výročnú správu za školský rok 2014/2015.

1. 10. 2015

Školská psychologička

Bude prítomná:

 • v uvedenú stredu od 10,00 - 16,00 hod. (t. j. 7. 10., 4. 11., 2. 12., 13. 1., 10. 2., 9. 3., 6. 4., 4. 5., 1. 6.)
 • počas klasifikačnej porady od 12,00 - 17,00 hod. (t. j. 9. 11., 26. 1., 11. 4., 23. 6.)
 • počas rodičovského združenia od 15,00 - 18,00 hod. (t. j. 22. 10., 10. 12., 7. 4.)
 • podľa potreby. Žiaci aj rodičia ju môžu kontaktovať na e-mailovej adrese klacanz@gmail.com alebo telefonicky na tel. čísle školy 046/5423367 (nechať odkaz u p. tajomníčky)
 • ďalšie termíny

Najúspešnejšia škola TSK

Naša škola je už 8. krát najúspešnejšia škola v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja. Získala 1. miesto v celkovom hodnotení stredných škôl v predmetových a vedomostných súťažiach aj 1. miesto v celkovom hodnotení stredných škôl v športových súťažiach.

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza