EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


AKTUALITY

3. 9. 2015

Oznam

Oznam pre stravníkov

27. 8. 2015

Zoznamy prvákov

1.A
1.B
1.C
1.D
1.E
1.F
Príma

25. 8. 2015

Inštruktáž k sociálnym štipendiám

14. 8. 2015

Obchodná verejná súťaž

Gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi vyhlasuje dňa 17. 08. 2015 obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov vhodných na prevádzkovanie automatov na nápoje a cukrovinky.

12. 8. 2015

Obchodná verejná súťaž

Obchodnú verejnú súťaž na prenájom školskej kuchyne, jedálne a príslušných kancelárskych priestorov a skladov vyhlásil Trenčiansky samosprávny kraj dňa 10. 8. 2015. Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke TSK - samospráva kraja.

Najúspešnejšia škola TSK

Naša škola je už 8. krát najúspešnejšia škola v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja. Získala 1. miesto v celkovom hodnotení stredných škôl v predmetových a vedomostných súťažiach aj 1. miesto v celkovom hodnotení stredných škôl v športových súťažiach.

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza